HAKKIMIZDA

İlkelerimiz

Taşkın Moda Tekstil olarak mevzuata uygun hareket etmek ilkelerimizin temelini oluşturur. Taşkın Moda Tekstil, uygulamalarında iş kanununa uygun davranır ve kanunda belirtilen çalışma saatlerine uyar.

Taşkın Moda Tekstil çalışanlarına, firmada istihdam edildiği süre boyunca cinsiyet, yaş, inanç, etnik köken, sosyal sınıf, bedensel engel ve siyasi tercih gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılamaz. Çalışanlar bu sebeplerden dolayı taciz edilemez ve ya cezalandırılamaz.

Firmamızda çocuk işçiliğini önlemek için 18 yaşın altında ve zorunlu eğitimini tamamlamamış bireyler istihdam edilmez.

Taşkın Moda Tekstil, rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikaları benimser. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Taşkın Moda Tekstil ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisi devam ettirilmez.

Taşkın Moda Tekstil, iş sözleşmesi ve şirket yönetmeliğine aykırı davranış ve hareketlerde bulunan, mesleki görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında disiplin yönetmeliği uygulamaktadır.

Firmamızda çalışanlardan, müşterilerimizden ve çevremizden gelebilecek şikayet ve öneriler kayıt altına alınarak değerlendirilmektedir.

Taşkın Moda Tekstil, çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmaktadır. Çalışma ortamında yapılan işten kaynaklanan risklerin, işyerinde meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması için gerekli önlemleri alır. Çalışanlarımız periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmektedir.

Taşkın Moda Tekstil, çevre ve ekolojik değerleri ön planda tutarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Firmada oluşan atıklar geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrıştırılarak toplanmaktadır. Çalışanlar çevre konusunda periyodik eğitimlerle bilinçlendirilmektedir.Firmanın çevreye olası zararlarının saptanması için çevre boyut analizi yaptırılarak olası zararlar belirlenmiş ve önlemler alınmıştır.

MİSYONUMUZ

Faaliyet konusu tekstil sektöründe, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli ürün, saygınlık ve güvenirliliğin vazgeçilmez değerler olduğu bir işletme olarak ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Gelişen teknolojilere entegre bir anlayışla, çevre ve ekolojik değerlere duyarlı, iş güvenliği ve insan sağlığını ön planda tutan, rekabette öncü, yeniliklere açık ve sürekli büyüyen bir anlayışı temsil etmektedir.